ภายในอุปกรณ์ประตู - มณฑลเจียงซู Julong เครื่อง CNC เครื่องมือ จำกัด

ภายในอุปกรณ์ประตู

เครื่องดัด

เครื่องดัด

เครื่องตัดแผ่น

เครื่องตัดแผ่น

หมัด

หมัด

ข้อมูลการทะเลาะกันเล็กน้อย

เครื่องพับนิวเมติก

กดเย็น

กดเย็น

เครื่องถ่ายเทความร้อนมุม

เครื่องถ่ายเทความร้อนมุม

แม่พิมพ์หมัด

แม่พิมพ์หมัด

แถบเครื่อง

แถบเครื่อง

กัดปลาย

กัดปลาย

กดเลื่อยตาราง

กดเลื่อยตาราง

แม่พิมพ์

แม่พิมพ์