อุปกรณ์ประตูทองแดง - มณฑลเจียงซู Julong เครื่อง CNC เครื่องมือ จำกัด

อุปกรณ์ประตูทองแดง

สามกระบอกเครื่องดัด

เบนเดอร์สามกระบอก

เครื่องดัด

เครื่องดัด

เครื่องตัดแผ่น

เครื่องตัดแผ่น

แม่พิมพ์หมัด

แม่พิมพ์

หมัด

หมัด

เครื่องแกะสลัก

เครื่องแกะสลัก

เตาอบ

เตาอบ

เตาอบ

เครื่องไส CNC

เครื่องตัดแผ่น

ถังเก็บน้ำ

COF

ดัดแม่พิมพ์

สเปรย์เครื่องวาดภาพ

ผงเครื่องฉีดพ่น