స్టీల్-చెక్క తలుపు పరికరాలు - జియంగ్సులో Julong CNC మెషిన్ టూల్ కో, లిమిటెడ్

స్టీల్-చెక్క తలుపు పరికరాలు

ప్రవేశద్వారం బదిలీ యంత్రం

ప్రవేశద్వారం బదిలీ యంత్రం

పంచ్ అచ్చు

వంచే మెషిన్

TIFF సమాచారము

వాయు మడత యంత్ర

ప్లేట్ వెంట్రుకలు కత్తిరించుట యంత్రం

ప్లేట్ మకా మెషిన్

పంచ్ అచ్చు

పంచ్ అచ్చు

పొయ్యి

పొయ్యి

పౌడర్ చల్లడం యంత్రం

పౌడర్ చల్లడం యంత్రం

ఆటోమేటిక్ Baler

ఆటోమేటిక్ Baler

చల్లని పత్రికా

చల్లని పత్రికా

బోరింగ్

బోరింగ్

స్టాటిక్ జెనరేటర్

స్టాటిక్ జెనరేటర్

పుష్ పట్టిక రంపపు

పుష్ పట్టిక రంపపు