ఇంటీరియర్ తలుపు పరికరాలు - జియంగ్సులో Julong CNC మెషిన్ టూల్ కో, లిమిటెడ్

ఇంటీరియర్ తలుపు పరికరాలు

వంచే మెషిన్

వంచే మెషిన్

ప్లేట్ వెంట్రుకలు కత్తిరించుట యంత్రం

ప్లేట్ వెంట్రుకలు కత్తిరించుట యంత్రం

పంచ్

పంచ్

TIFF సమాచారము

వాయు మడత యంత్ర

చల్లని పత్రికా

చల్లని పత్రికా

హాట్ కోణం బదిలీ యంత్రం

హాట్ కోణం బదిలీ యంత్రం

పంచ్ అచ్చు

పంచ్ అచ్చు

నాడకట్టు యంత్రం

నాడకట్టు యంత్రం

ముగింపు మిల్లింగ్

ముగింపు మిల్లింగ్

పుష్ పట్టిక రంపపు

పుష్ పట్టిక రంపపు

అచ్చు

అచ్చు