రాగి తలుపు పరికరాలు - జియంగ్సులో Julong CNC మెషిన్ టూల్ కో, లిమిటెడ్

రాగి తలుపు పరికరాలు

మూడు సిలిండర్ల వంచే మెషిన్

మూడు సిలిండర్ల బెండర్

వంచే మెషిన్

వంచే మెషిన్

ప్లేట్ మకా మెషిన్

ప్లేట్ మకా మెషిన్

పంచ్ అచ్చు

అచ్చు

పంచ్

పంచ్

చెక్కడం యంత్రం

చెక్కడం యంత్రం

పొయ్యి

పొయ్యి

పొయ్యి

CNC ప్లానింగ్ యంత్రము

ప్లేట్ మకా మెషిన్

నీళ్ళ తొట్టె

cof

బెండింగ్ అచ్చు

పెయింటింగ్ యంత్రం పిచికారీ

పౌడర్ చల్లడం యంత్రం