Shërbimi Koncepti - Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co, Ltd

koncepti i shërbimit

Shërbimi Koncepti - më të mirë e më të mirë, përtej pritjeve

     Kompania ka krijuar 8 degë të marketingut mbulojnë tregun kombëtar, me 110 degë shitjen e drejtpërdrejtë nën juridiksionin e saj, arritjen e "zero distancë" komunikimin ndërmjet kompanisë dhe konsumatorëve. Në Evropë, Amerikë, Indi, Afrikën e Jugut, Azia Juglindore, Lindjen e Mesme dhe vende të tjera, krijimi i një numri të marketingut "nyjet" për të arritur botën!

     Ne gjithashtu sigurojnë: materiale, pajisje, planifikimin bimore, grupe të plotë e pajisjeve, udhëzime teknike, magazinimin, doganor, transportit, seri të plotë të shërbimeve.