आतील दरवाजा उपकरणे - जिआंगसू Julong सीएनसी मशीन साधन कंपनी, लिमिटेड

घर दार उपकरणे

वाकलेली मशीन

वाकलेली मशीन

प्लेट लोकर मशीन

प्लेट लोकर मशीन

असा ठोसा

असा ठोसा

एन infomation

हवेच्या दाबावर चालणारा गोलाकार मशीन

थंड प्रेस

थंड प्रेस

हॉट कोन हस्तांतरण मशीन

हॉट कोन हस्तांतरण मशीन

असा ठोसा साचा

असा ठोसा साचा

banding मशीन

banding मशीन

शेवटी दळणे

शेवटी दळणे

पुश टेबल करवत

पुश टेबल करवत

साचा

साचा