ອຸປະກອນປະຕູສະແຕນເລດ - Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co, Ltd

ອຸປະກອນປະຕູສະແຕນເລດ

ເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງກາວ

ເຄື່ອງກາວ

冲床ດີໃຈຫລາຍ

ດີໃຈຫລາຍ

smartcapture

ເຄື່ອງ lace

ແຜ່ນເຄື່ອງຕັດ

ແຜ່ນເຄື່ອງຕັດ

Cof

ດັດ mold

ປະຕູເຄື່ອງກອບລະດັບ

ປະຕູເຄື່ອງກອບລະດັບ

ສາມປ່ອງເຄື່ອງ bending

ສາມປ່ອງເຄື່ອງ bending

ດັດເສຍຊີວິດ

ດັດເສຍຊີວິດ

ເຄື່ອງນູນຊຸ້ມ

ເຄື່ອງນູນຊຸ້ມ

Acad ກົດ

ກົດ facade

mold ດີໃຈຫລາຍ

mold ດີໃຈຫລາຍ