ພາຍໃນອຸປະກອນປະຕູ - Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co, Ltd

ພາຍໃນອຸປະກອນປະຕູ

ເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງຕັດແຜ່ນ

ເຄື່ອງຕັດແຜ່ນ

ດີໃຈຫລາຍ

ດີໃຈຫລາຍ

infomation tiff

ເຄື່ອງພັບ Pneumatic

ກົດເຢັນ

ກົດເຢັນ

ເຄື່ອງຍົກຍ້າຍມຸມຮ້ອນ

ເຄື່ອງຍົກຍ້າຍມຸມຮ້ອນ

mold ດີໃຈຫລາຍ

mold ດີໃຈຫລາຍ

ເຄື່ອງແຖບ

ເຄື່ອງແຖບ

milling ທີ່ສຸດ

milling ທີ່ສຸດ

Push ເຫັນຕາຕະລາງ

Push ເຫັນຕາຕະລາງ

mold

mold