ອຸປະກອນປະຕູທອງແດງ - Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co, Ltd

ອຸປະກອນປະຕູທອງແດງ

ສາມປ່ອງເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງສາມປ່ອງ

ເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງ bending

ເຄື່ອງຕັດໂລຫະແຜ່ນ

ເຄື່ອງຕັດໂລຫະແຜ່ນ

mold ດີໃຈຫລາຍ

mold

ດີໃຈຫລາຍ

ດີໃຈຫລາຍ

ເຄື່ອງ engraving

ເຄື່ອງ engraving

ເຕົາອົບ

ເຕົາອົບ

ເຕົາອົບ

ເຄື່ອງ planing CNC

ເຄື່ອງຕັດໂລຫະແຜ່ນ

ຖັງນ້ໍາ

Cof

ແຜ່ນເຫຼັກ mold

ສີດເຄື່ອງສີ

ຝຸ່ນເຄື່ອງສີດພົ່ນ