કોપર બારણું સાધનો - જિઆંગસુમાં Julong CNC મશીન ટૂલ કો, લિમિટેડ

કોપર બારણું સાધનો

ત્રણ સિલિન્ડર વક્રતા મશીન

ત્રણ સિલિન્ડર બેન્ડર

વક્રતા મશીન

વક્રતા મશીન

પ્લેટ ઉતારવાની મશીન

પ્લેટ ઉતારવાની મશીન

પંચ બીબામાં

બીબામાં

પંચ

પંચ

કોતરણી મશીન

કોતરણી મશીન

ઓવન

ઓવન

ઓવન

CNC આયોજન મશીન

પ્લેટ ઉતારવાની મશીન

પાણીની ટાંકી

Cof

વક્રતા બીબામાં

સ્પ્રે પેઇન્ટિંગ મશીન

પાઉડર છંટકાવ મશીન