خانگی و وسایل درب - جیانگ سو Julong CNC ماشین ابزار شرکت، آموزشی ویبولیتین

تجهیزات درب های داخلی

دستگاه خم کننده

دستگاه خم کننده

دستگاه برش ورق

دستگاه برش ورق

مشت

مشت

کسب اطلاعات TIFF

دستگاه تاشو پنوماتیک

پرس سرد

پرس سرد

دستگاه انتقال زاویه داغ

دستگاه انتقال زاویه داغ

قالب پانچ

قالب پانچ

ماشین باندهای حاصل

ماشین باندهای حاصل

فرز پایان

فرز پایان

فشار اره جدول

فشار اره جدول

قالب

قالب