έννοια Υπηρεσία - Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

έννοια Υπηρεσία

έννοια των υπηρεσιών - το καλύτερο από τα καλύτερα, πέρα ​​από τις προσδοκίες

     Η εταιρεία έχει δημιουργήσει 8 καταστήματα εμπορίας που αφορούν την εθνική αγορά, με 110 άμεσες καταστήματα πώλησης που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, την επίτευξη επικοινωνίας «μηδενική απόσταση» μεταξύ της εταιρείας και των πελατών. Στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή και σε άλλες χώρες, η δημιουργία ενός αριθμού κυκλοφορίας «κόμβοι» για να φτάσει τον κόσμο!

     Πρέπει επίσης να παρέχουν: υλικά, εξαρτήματα, τον σχεδιασμό της εγκατάστασης, πλήρη σύνολα εξοπλισμού, τεχνικής καθοδήγησης, την αποθήκευση, τον εκτελωνισμό, μεταφορά, πλήρη σειρά υπηρεσιών.